Condition Jualan & Promosi

Sebagai pelanggan Lightmart365 yang dihargai, kami ingin anda membiasakan diri dengan syarat dagangan kami, untuk memastikan pengalaman Lightmart365 anda memuaskan.

Pembelian barangan anda daripada www.lightmart365.com (tapak web) adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat Jualan & Promosi, Polisi Penghantaran & Pemulangan , , Terma & Syarat penggunaan Laman Web, dan Polisi Privasi (secara kolektif dirujuk di sini sebagai “Syarat ”). Jika anda tidak menerima Terma ini, anda mesti mengelak daripada menggunakan tapak web ini atau membuat pembelian dari tapak web ini.

www.lightmart365.com ialah laman web yang dikendalikan oleh Fornile Sdn. Bhd. ( “kami”, “kami”, “kami”, “Pembekal” “Lightmart365”). Kami adalah syarikat liabiliti terhad swasta yang berdaftar di Malaysia.

Anda dan Lightmart365 boleh menandatangani kontrak jualan untuk penjualan dan pembekalan barangan atau perkhidmatan yang diterangkan dalam laman web ini, dengan anda membuat tawaran kepada Lightmart365 melalui tapak web untuk membeli barangan dan perkhidmatan pada harga yang ditetapkan, tertakluk kepada Terma ini.

Dalam Syarat ini:

  • “anda”, “pengguna”, “ahli”, dan “tetamu” bermaksud sesiapa sahaja yang melawat dan/atau menggunakan tapak web ini
  • rujukan kepada "pihak ketiga" dalam Terma ini termasuk rujukan kepada mana-mana ejen atau kontraktor Lightmart365, atau mana-mana entiti berkaitannya, dan mana-mana orang yang terlibat dengan mana-mana daripada mereka, dalam penciptaan, penyediaan atau penyelenggaraan laman web atau dalam pemenuhan pesanan yang dibuat melalui laman web, dan termasuk mana-mana daripadanya
  • rujukan kepada "laman web" bermaksud lightmart365.com
  • "Pesanan" bermaksud tawaran yang dibuat oleh anda sebagai respons kepada jemputan untuk merawat yang dibuat oleh Lightmart365 melalui tapak web.

Kami berhak untuk menyemak Terma Jualan ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami. Semakan sedemikian akan berkuat kuasa serta-merta selepas diterbitkan di laman web ini. Kami mengesyorkan anda menyemak terma untuk pindaan setiap kali anda menggunakan tapak web sebelum membuat sebarang Pesanan. Dengan menggunakan laman web ini selepas penerbitan tersebut, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Jualan ini seperti yang telah disemak. Sebarang perubahan pada Syarat Jualan ini akan dikenakan pada mana-mana Pesanan yang anda buat dari tarikh kuat kuasa perubahan.

Tetamu dan Pengguna Berdaftar
Anda boleh mengakses dan/atau menggunakan tapak web sebagai tetamu atau sebagai ahli.

Untuk menjadi ahli laman web, anda mesti memberikan nama dan alamat anda, nombor telefon, alamat e-mel yang sah dan mencalonkan kata laluan. Jika anda tidak memberikan butiran yang tepat dan lengkap, kami mungkin tidak mengaktifkan keahlian anda atau membekalkan barangan atau perkhidmatan kepada anda. Anda bersetuju untuk memastikan butiran keahlian anda terkini pada setiap masa dengan mengakses akaun anda melalui log masuk ahli tapak web.

Membuat Pesanan
Untuk membuat pesanan, hanya pilih produk dan/atau Perkhidmatan yang anda ingin beli dan tambahkannya pada troli. Kemudian isikan butiran penghantaran anda jika anda tidak pernah membeli-belah dengan kami sebelum ini, dan teruskan untuk membuat pembayaran.

Kami mengesyorkan anda melihat dengan teliti sebarang Pesanan yang dicadangkan sebelum menambahkannya pada troli beli-belah anda dan meneruskan Pesanan anda. Sebaik sahaja anda membuat pembayaran sepenuhnya dan Pesanan telah diterima oleh Lightmart365, tiada pembatalan Pesanan itu sah melainkan anda menerima komunikasi bertulis kami yang membenarkan Pesanan yang dibatalkan.

Lightmart365 berhak untuk menolak untuk memenuhi sebarang pembelian atau pesanan daripada mana-mana penjual semula.

Buat bayaran

Semua harga yang disenaraikan di laman web adalah dalam Ringgit Malaysia (MYR) dan termasuk Perkhidmatan & Cukai Jualan (jika berkenaan).

Pembayaran akan dibuat dalam talian melalui iPay 88, gerbang pembayaran yang menerima kad kredit, kad debit (Paypal) dan pindahan dalam talian bank tempatan.

Kad kredit / kaedah pembayaran berikut diterima: VISA, MASTERCARD, PAYPAL, Maybank2u, CIMB Clicks, RHB Online, AM Bank, Alliance Online, Hong Leong Online, FPX (Bank Islam, CIMB Clicks, Maybank, Hong Leong Online, PBeBank) , Bank Rakyat, Affin Bank.

Untuk meminimumkan risiko akses tanpa kebenaran, kami menyulitkan semua data kad anda. Semua pesanan adalah tertakluk kepada penerimaan dan ketersediaan produk.

Hak Pembatalan Pesanan Anda

Pesanan Produk

Jika anda berubah fikiran sebelum anda menerima pesanan anda, kami boleh menerima pembatalan dalam masa 24 jam. Jika pesanan telah dihantar, sila rujuk kepada dasar bayaran balik kami.

Sebarang pembatalan datang selepas 24 jam dan sebelum penghantaran kami; akan ada 3% caj pentadbiran ditolak daripada kami sebelum bayaran balik.

Pesanan Perkhidmatan (Kerja Reka Bentuk)
Pelanggan akan diberi masa 48 jam untuk pembatalan perkhidmatan reka bentuk dengan bayaran balik penuh. Antara 48 jam hingga 72 jam, 30% daripada bayaran akan dilucuthakkan. Tiada bayaran balik selepas 72 jam dari masa Pembelian.

Promosi & Jualan

Kod & Baucar Diskaun
Kod diskaun atau baucar yang ditawarkan di lighmart365.com adalah sah untuk digunakan pada item bukan diskaun sahaja melainkan dinyatakan sebaliknya. Ia adalah semata-mata atas budi bicara pasukan Lightmart365 untuk melaraskan dan menukar mekanik kod diskaun atau baucar. Kod Diskaun tidak boleh disusun.

Untuk Item Pada Penghabisan

Semua produk pada Clearance adalah sama ada talian yang dihentikan, item bekas paparan atau datang dengan sedikit ketidaksempurnaan/kerosakan. Sila ambil perhatian bahawa tiada bayaran balik/pemulangan atau jaminan ke atas item ini, dan ia dijual Seperti Ada.

Sementara kami akan berusaha untuk mengemas kini tahap stok, item anda mungkin habis dijual dan kami akan mengeluarkan bayaran balik jika Pesanan anda tidak dapat dipenuhi."


penentuan harga

Item dalam Troli Beli-belah anda akan sentiasa menunjukkan harga terkini yang dipaparkan pada halaman butiran produk item dan mempertimbangkan cara anda mengakses Tapak, promosi harian dan sebarang kod kupon yang berkenaan yang diberikan. Sila ambil perhatian bahawa harga ini mungkin berbeza daripada harga yang ditunjukkan untuk item semasa anda mula-mula meletakkannya dalam Troli Beli-belah anda. Meletakkan item dalam Troli Beli-belah anda tidak semestinya menyimpan harga yang ditunjukkan pada masa itu; kebanyakan tawaran diskaun Lightmart365 adalah untuk masa terhad sahaja dan telah menyatakan tarikh tamat tempoh.

Sehubungan itu, harga item mungkin berubah antara masa anda meletakkannya dalam Troli Beli-belah anda dan masa anda melengkapkan Checkout anda. Selain itu, harga tertakluk kepada ketersediaan produk semasa membuat pesanan.

Walaupun Lightmart365 berusaha untuk memberikan maklumat harga yang tepat, harga atau ralat tipografi mungkin berlaku. Jika item disenaraikan pada harga yang salah disebabkan ralat dalam penetapan harga, Lightmart365 berhak, mengikut budi bicara Lightmart365', untuk menolak atau membatalkan sebarang pesanan yang dibuat untuk item tersebut. Jika item tersalah harga, Lightmart365 boleh, mengikut budi bicara Lightmart365, sama ada menghubungi anda untuk mendapatkan arahan atau membatalkan Pesanan anda dan memberitahu anda tentang pembatalan tersebut.

Syarat Pembelian Perkhidmatan (Reka Bentuk Pencahayaan / Kerja Perundingan)
Skop kerja dan penghantaran akan digariskan dengan jelas di bawah tawaran/sebut harga. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengesahkan dan memenuhi syarat Perkhidmatan dan penghantaran sebelum membuat pesanan kepada Perkhidmatan.

Sebutharga yang dikeluarkan oleh Pembekal (kecuali dinyatakan sebaliknya hendaklah sah selama tiga hari dari tarikh Sebut Harga.

Pembekal menjamin kepada Pelanggan bahawa ia akan melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab di bawah skop kerja yang dipersetujui dengan cara yang tekun, profesional dan memuaskan seperti yang ditetapkan oleh Pelanggan.
arahan

Waranti perkhidmatan yang diberikan di atas adalah sah berdasarkan arahan Pelanggan adalah jelas, mendalam dan mencukupi untuk kerja yang diperlukan, dan ia hendaklah dirasmikan kepada Pembekal. Kegagalan untuk memberikan arahan sedemikian akan mengetepikan hak Pelanggan untuk tuntutannya.

Sebaik sahaja Pelanggan menerima reka bentuk Pembekal, ia telah dianggap bahawa Pelanggan telah mengesahkan Pelanggan tentang kesesuaian dan ketepatan penggunaan. Pembekal tidak akan menanggung liabiliti yang timbul daripada penggunaan reka bentuk daripada Pelanggan.

Pembekal tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang reka bentuk yang dihasilkan untuk Pelanggan secara percuma (iaitu, REKA BENTUK PERCUMA dan PERKHIDMATAN PERUNDING PERCUMA). Tanggungjawab terletak pada Pelanggan untuk memastikan proses tanda keluar dalaman/pihak ketiga dilaksanakan sebelum menggunakan reka bentuk Pembekal. Pembekal berhak untuk menarik balik atau membatalkan Perkhidmatan percuma tersebut tanpa notis awal kepada Pelanggan yang kami anggap sesuai. Pelanggan TIADA HAK untuk menuntut apa-apa kerugian yang timbul untuk pembatalan tersebut kerana Perkhidmatan adalah PERCUMA dan atas dasar “Kehendak Baik” Pembekal.

Pembekal berhak untuk membuat sebarang perubahan pada Perkhidmatan ini, yang perlu untuk mematuhi mana-mana undang-undang atau keperluan keselamatan yang terpakai atau tidak menjejaskan sifat dan kualiti Perkhidmatan. Dalam sebarang keadaan sedemikian, Pembekal hendaklah memberitahu Pelanggan tentang perkara yang sama.

Risiko & Harta
Barangan dalam Pesanan akan dihantar ke alamat yang ditetapkan pada Pesanan. Pembekal tidak memudahkan pengumpulan dari gudangnya. Risiko dalam Barang akan berpindah kepada Pelanggan apabila selesai penghantaran. Hakmilik kepada Barangan tidak akan berlalu sehingga Pembekal menerima bayaran sepenuhnya untuk Barangan tersebut.

Sekiranya tiada pembayaran, Pembekal boleh mendapatkan semula atau menjual semula Barangan untuk menunaikan sebarang bayaran tertunggak daripada Pelanggan

Spesifikasi produk
Pembekal berhak untuk membuat perubahan dalam Spesifikasi Barangan yang tidak menjejaskan kualiti atau prestasinya secara material

Pelanggan harus mengelak daripada menasihati pemasang untuk menyediakan bahan dan pemasangan tanpa penghantaran dan penerimaan barangan secara fizikal. Pembekal tidak akan bertanggungjawab ke atas kos sekiranya berlaku sebarang perubahan spesifikasi pada produknya.

Sebarang kesilapan tipografi, perkeranian atau lain-lain atau peninggalan dalam mana-mana literatur jualan atau promosi, Sebutharga, laman web, senarai harga, penerimaan tawaran atau tawaran balas hendaklah tertakluk kepada pembetulan. Pelanggan akan dimaklumkan tentang perubahan selepas itu. Katakan Pelanggan memilih untuk menerima pemberitahuan atau berdiam diri dalam masa 48 jam seterusnya selepas pengumuman. Dalam kes itu, Pelanggan hendaklah mengetepikan hak mereka untuk menuntut sebarang pelanggaran yang timbul daripadanya.

 

Pampasan
Tidak termasuk sejauh mana Pembekal mungkin bertanggungjawab kepada Pelanggan di bawah Kontrak, Pelanggan bersetuju untuk menanggung rugi Pembekal terhadap semua kerugian munasabah yang ditanggung oleh Pembekal.

Liabiliti terhad
Pembekal tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian tidak langsung atau berbangkit, walau apa pun sebabnya, termasuk kehilangan keuntungan, kerugian ekonomi tulen, kesulitan pentadbiran, kehilangan perniagaan, muhibah, Kontrak, penjimatan yang dijangkakan, kos penghantaran dan pemasangan, kos pemasangan atau pemasangan semula, harta benda. atau aset atau liabiliti di bawah perjanjian dengan atau kepada pihak ketiga akibat daripada pelanggaran tersebut


Force Majeure
Fornile tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan dalam melaksanakan mana-mana kewajipan mereka jika keadaan di luar kawalan munasabah mereka menyebabkan kelewatan sedemikian, termasuk tetapi tidak terhad kepada kegagalan atau gangguan dalam penyediaan perkhidmatan penting seperti bekalan elektrik, sistem pembayaran bank atau penghantaran pos.

 

Undang-undang yang Mentadbir
Mahkamah akan mempunyai bidang kuasa bukan eksklusif ke atas sebarang tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan, lawatan ke laman web kami atau sebarang Perintah yang dibuat di laman web. Walau bagaimanapun, kami mengekalkan hak untuk membawa prosiding terhadap anda kerana melanggar syarat ini di negara tempat tinggal anda atau mana-mana negara lain yang berkaitan. Syarat ini dikawal oleh undang-undang Malaysia.

Kebolehpisahan
Jika mana-mana bahagian terma ini didapati terbatal, tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan atau bahagian tersebut akan dianggap telah diputuskan daripada syarat ini, dan baki terma dan peruntukan syarat ini akan terus berkuat kuasa dan membentuk perjanjian. antara anda dan Lightmart365.

Pemindahan dan Tugasan
Jika Fornile menggabungkan, menjual atau sebaliknya menukar kawalan perniagaannya atau tapak web ini kepada pihak ketiga, Fornile berhak, tanpa memberi notis atau meminta kebenaran, untuk memindahkan atau menyerahkan maklumat peribadi, kandungan dan hak yang Fornile telah kumpulkan daripada anda dan sebarang perjanjian yang telah dibuat dengan anda.

Penepian
Kegagalan Fornile untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan di bawah syarat ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Sebarang penepian mana-mana peruntukan di bawah syarat ini hanya akan berkuat kuasa jika ia ditulis dan ditandatangani oleh Fornile.

Berminat Untuk Konsultasi PERCUMA?

Surat berita

Daftar sekarang untuk menerima berita terkini daripada Lightmart365.